What would you like to post today?
Text
Image
Video
GIF
//if (Session::has('user_real_profile'))
PIC
AparnaM 09 Dec, 2017 +1 reblast
श्री दत्तमाला मंत्र
ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसंतुष्टाय,
महाभयनिवारणाय, महाज्ञानप्रदाय, चिदानंदत्मने,
बालोन्मत्तपिशच्ववेशाय, महायोगिने अवधूताय,
अनसूयाSSनंदवर्धनाय, अत्रिपुत्राय,
ॐ भवबंधविमोचनाय,
'आं' असाध्यसाधनाय, 'र्‍हीं' सर्वविभूतिदाय,
'क्रौं' असाध्याकर्षणाय, 'ऐं' वाक्प्रदाय,
'क्लिं' जगत्त्रयवशीकरणाय,
'सौ:' सर्वमनःक्षोभणाय, 'श्रीं' महासंपत्प्रदाय,
'ग्लौं' भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय, 'द्रां' चिरंजीविने,
वषट वशीकुरु वशीकुरु, वौषडाकर्षयाकर्षय,
'हुं' विद्वेषय विद्वेषय, 'फट' उच्चाटय उच्चाटय,
ठः ठः स्तंभय स्तंभय, खें खें मारय मारय,
नमः संपन्नय संपन्नय, स्वाहा पोषय पोषय,
परमंत्रपरयंत्रपरतंत्राणि छिंधि, छिंधि,
ग्रहान निवारय निवारय,
व्याधीन विनाशय विनाशय,
दु:खं हर हर, दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय,
देहं पोषय पोषय, चित्तं तोषय तोषय,
सर्वमंत्रस्वरुपाय, सर्वयंत्रस्वरुपाय,
सर्वतंत्रस्वरुपाय, सर्वपल्लवस्वरुपाय,
ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ||

Gurudev Datta..............
Copy Copy
More
Activity
PIC
AparnaM liked this message 09 Dec, 2017
PIC
AparnaM blasted this message 09 Dec, 2017
PIC
Vishakha liked this message 06 Dec, 2017
PIC
Vishakha blasted this message 06 Dec, 2017
Recently Blasted
image

Download
Download
image

Download
4 Downloads
image

Download
20 Downloads
image

Download
3 Downloads
image

Download
111 Downloads
image

Download
7 Downloads
image

Download
9 Downloads
image

Download
2 Downloads
image

Download
190 Downloads
image

Download
4 Downloads
image

Download
8 Downloads
image

Download
13 Downloads
image

Download
168 Downloads
image

Download
26 Downloads
image

Download
81 Downloads
image

Download
10 Downloads
image

Download
179 Downloads
image

Download
6 Downloads
image

Download
5 Downloads
image

Download
12 Downloads
Load More
Download ShareBlast App