Want to see messages of which languages?
Now showing messages of all languages.
What would you like to post today?
Text
Image
Video

Download
2 Downloads
Copy1 Copied
कोणाचा टाइम कधी बदलल ते सांगता येत नहि😂

Download
2 Downloads

Download
6 Downloads
Copy5 Copied
दीपावली पाडवा कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे पाडवा. प्रतिपदा या शब्दाचं गावरान बोलीतलं स्वरूप म्हणजे ‘पाडवा’ हा शब्द! ग्रामीण भागात या दिवसाला ‘बलिप्रतिपदा’ म्हणतात. शेतकऱ्यांचा लोककल्याणकारी आद्य राजा बळी याचं स्मरण करण्याचा दिवाळीतील हा सर्वाधिक महत्त्वाचा दिवस. याच दिवशी वामनाने बळीला पृथ्वीवरून पाताळात ढकलले अशी पुराणकथा आहे. खरंतर ते एक रूपक असावं. खरी गोष्ट, या देशातील मूळ शेतीसंस्कृती व नंतरच्या काळात उदयाला आलेल्या इतर संस्कृतींमधील झगडय़ात, शेतकऱ्याला व शेतीला दुय्यम स्थान मिळण्यास सुरुवात झाली, ही आहे. समाजव्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी असणारा शेतकरी नंतरच्या काळात दुय्यम (पाताळ) स्थानी ढकलला गेला, त्याची सुरुवात या दिवशी झाली असावी असा अर्थ यातून काढला जाऊ शकतो. ‘दिन दिन दिवाळी..’ या लोकगीतातली शेवटची ओळ, ‘इडा-पिडा टळो, बळीचं राज्य येवो’ अशी आहे व याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘इडा (इला)’ म्हणजे जमीन आणि बळी म्हणजे शेतकरी. ज

Download
14 Downloads
बलिप्रतिपदा (दिवाळी पाडवा) दिवाळीत येणारी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हा दीपावलीचा तिसरा दिवस असतो. हिंदुधर्मीयांचा हा एक मोठा सण आहे. या दिवसाला दिवाळी पाडवा म्हणतात. महाराष्ट्रात या दिवशी स्त्रिया पती आणि माहेरच्या व सासरच्या इतर पुरुषांना ओवाळतात. बलिप्रतिपदेला भगवान विष्णुंच्या वामन अवताराची पूजा करतात. बळी हा असुर राजा होता. त्याला त्याच्या पदाचा खूप गर्व झाला होता. त्याला त्याच्या अहंकाराची शिक्षा देण्यासाठीच भगवान विष्णुने वामन अवतार घेऊन त्याला पाताळ लोकी पाठविले.

Download
11 Downloads
Copy3 Copied

Download
5 Downloads

Download
4 Downloads
Copy5 Copied

Download
4 Downloads
Copy2 Copied

Download
3 Downloads

Download
12 Downloads

Download
2 Downloads
Copy3 Copied

Download
5 Downloads

Download
3 Downloads
Happy diwali

Download
5 Downloads
Load More
Top
Download ShareBlast App